0

Půjčka pro Slováky bez trvalého pobytu

Půjčku pro Slovenské občany bez trvalého pobytu v České republice seženete jak u nebankovních, tak u bankovních institucí. Každá instituce má ovšem své striktní podmínky, které je třeba v případě, kdy nejste občanem České republiky dodržet. Co všechno bude obnášet půjčka pro Slováky bez trvalého pobytu? Některým společnostem stačí například pouze potvrzení o zaměstnání či doložení nějakého příjmu. U větších částek to ovšem bývá těžší oříšek. Některé společnosti, ať bankovní či nebankovní jsou striktně proti půjčkám cizincům a tak mají svá určitá pravidla, kterými se musí cizinci řídit. U větších částek tak velmi často nestačí pouze potvrzení o zaměstnání či o příjmu. Často instituce žádají po cizinci ručení svojí nemovitostí či ručení třetí osobou, tedy ručitelem. Půjčka pro Slováky bez trvalého pobytu se tak může jevit jako velmi stěžejní, ovšem některé společnosti jsou mnohem více benevolentní k těm, kteří si chtějí zažádat například o rychlou, krátkodobou půjčku a nemají trvalé či přechodné bydliště na území České republiky. Půjčka pro Slováky bez trvalého pobytu ovšem není nereálná, pojďme se tedy společně podívat na to, jaké jsou na našem trhu možnosti.

Nebankovní instituce bývají více benevolentní

Půjčka pro Slováky bez trvalého pobytu není problém tehdy, mají-li určitý měsíční příjem či potvrzení o výdělečné činnosti. Na nebankovním trhu existuje celá řada institucí, které po svých klientech nepožadují České občanství či doklad o trvalém nebo přechodném pobytu na našem území. Tyto instituce tak půjčují finanční prostředky i cizincům, kteří na našem území pobývají. Někdy je ovšem u těchto půjček zřízena takzvaná hranice, kterou klient nesmí překročit. Řeč je o jistých finančních stropech, které zahraniční klienti pobývající na území ČR nesmí překročit. Někdy se tak může stát, že u půjčky pro Slováky bez trvalého pobytu bude zřízena hranice například 20.000Kč, do které si může zahraniční klient maximálně půjčit finanční hotovost. Půjčky pro Slováky bez trvalého pobytu ovšem nejsou vždy jen takto malé, existuje i celá řada institucí, která má například finanční stropy pro obyvatele Evropské unie zřízeny na daleko vyšších částkách či dokonce vůbec. Půjčky pro Slováky bez trvalého pobytu se ovšem stále hůře shánějí, než půjčky pro Slováky, kteří mají trvalý pobyt na našem území. Ani přesto ovšem rychlá půjčka pro Slováky není v České republice tabu. Stejně tak, jako občané České republiky, mají i Slováci možnost získat půjčku za velmi výhodných podmínek a rovněž velmi rychle a to například formou on-line sjednání či pomocí SMS zprávy.

Pokud si cizinec bude chtít v České republice zřídit půjčku, která bude v rozmezí milionu korun, musí mít k dispozici nemovitost, se kterou může ručit. Tyto případy, i když se tak může zdát, nejsou zdaleka vůbec neobvyklé. Cizinci si v naší republice půjčují například na rozjezd firmy či stavbu rodinného domu. Pokud si tedy Slovák bude chtít požádat o takto vysokou půjčku, bude mu u některých institucí vyhověno pouze v případě, kdy bude moci poskytnout nemovitost k zástavě.

Úskalí půjčky pro cizince s trvalým či přechodným pobytem

Cizinci, jenž mají přechodný či trvalý pobyt musí kromě základních formalit, splnit ještě určitá pravidla, na které je dobré se připravit předem. Půjčky pro cizince s přechodným pobytem nebo s trvalým na území České republiky mají svá specifika. Pojďme se s nimi v krátkosti seznámit. Půjčky pro Slováky v Čechách obnáší doložení potvrzení o delším pobytu na našem území. Pokud cizinec požádá o takovouto půjčku, musí počítat s tím, že při samotném zpracování dané žádosti bude potřeba doložit cestovní pas a také kopii potvrzení o povolení k pobytu. V některých případech se takováto žádost o půjčku neobjede ani bez potvrzení o udělení víza. Cizinci navíc musí povinně prokazovat i své potvrzení o zaměstnání, které jim zpravidla vystavuje jejich zaměstnavatel. Pokud se cizinec věnuje podnikatelské činnosti na území České republiky, je třeba doložit rovněž potvrzení o povolení provozování této činnosti. Pokud cizinec pracuje pro zahraniční firmu, je potřeba doložit též přeloženou pracovní smlouvu. Poté by již nic zásadního nemělo bránit samotnému udělení dané půjčky. Půjčky pro Slováky v Čechách mají stejný spád jako půjčky pro ostatní cizince pobývající na našem území, rozhodně není na místě mít obavy z toho, že by vám po splnění těchto podmínek byla žádost o úvěr zamítnuta.

Možná další úskalí půjček pro Slováky

Jako tomu tak bývá u každého jednání s finanční institucí, i v případě zřizování půjčky pro cizince může dojít k značným komplikacím, které mohou vaši cestu za vytouženým finančním obnosem značně zkomplikovat. Cizinec, který se důkladně na samotné jednání nepřipraví, tak může odejít bohužel s prázdnou. Co tím mám na mysli? Pokud má cizinec, žádají na území České republiky o finanční půjčku záznam v registru dlužníků, banka mu mnohdy žádost o půjčku zamítne stejně tak rychle, jako by tomu bylo v případě Českého občana. Záznamy v registrech ovšem ani přesto některé zejména nebankovní instituce jednoduše neřeší a nepídí se tak po vašich předchozích nesplacených závazcích.

Tudíž tento problém není neřešitelným a stačí si pouze vybrat takovou nebankovní instituci, pro kterou informace o vašich předchozích dluzích, nehraje až tak významnou roli při sjednávání samotné půjčky. Problém ovšem může nastat tehdy, nemá-li zájemce o půjčku trvalý ani přechodný pobyt na našem území. Ke komplikacím může dojít i tehdy, nemá-li cizinec stálý příjem. Tento problém je v tomto případě neřešitelným a již se dá s jasností předvídat, že vám daná půjčka poskytnuta nebude. Zřízení půjčky bez těchto nezbytných formalit se bohužel povede pouze málokomu. V tomto případě je rada jediná a tou je, si co nejdříve zažádat o trvalý či přechodný pobyt na našem území. Rozloučit se s finanční výpomocí ovšem můžete i tehdy, pokud narazíte na instituci, která ke zřízení půjčky potřebuje ručitele z České republiky. Někdy postačí mít v záloze osobu, která má pouze přechodný pobyt na území naší republiky. Je dobré se o těchto faktech vždy raději informovat předem a až poté danou instituci navštívit.

O jak vysoké půjčky může Slovák požádat?

Pokud si jako Slovák budete žádat o půjčku, která bude v rozmezí 1.000 až 5.000Kč, téměř vždy jí získáte bez jakýchkoliv formalit. Některé nebankovní instituce nevyžadují v těchto situacích ani potvrzení o zaměstnání, výši příjmu či povolení k pobytu. Danou finanční půjčku vám tedy zřídí bez větších problémů nejčastěji do 24 hodin od jejího zažádání si o danou půjčku. O takovouto půjčku můžete zažádat on-line přímo z pohodlí vašeho domova anebo pomocí SMS zprávy. Často se instituce nepídí v těchto případech ani po záznamech v registru dlužníků. Pokud se jako cizinec rozhodnete pro půjčku, která bude do 20.000 Kč, musíte počítat s tím, že instituce bude požadovat potvrzení o povolení k pobytu na našem území, pokud ho nebudete mít, můžete na danou půjčku rovnou zapomenout. Dále mohou o půjčku, která čítá od 15.000 do 75.000 Kč požádat kromě Čechů i obyvatele zemí Evropské unie. V těchto případech se ovšem obrňte trpělivostí, jelikož bude zřizování takovéto půjčky často více časově náročné a bude obnášet mnohem více formalit. Ani půjčky vyšší jak 1 milion Kč nejsou pro cizince tabu. V tomto případě ovšem musíte být, jak již bylo jednou zmíněno vlastníky nemovitosti k ručení.

Půjčka pro Slováky bez trvalého pobytu
3.7 (73.33%) 3 votes

admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *