0

Půjčka pro cizince bez trvalého pobytu


Půjčka pro cizince bez trvalého pobytu bývá nejhůře sehnatelným artiklem, který nabízí jak bankovní tak nebankovní sektor. Proč je ovšem tak těžké sehnat půjčku v případě, kdy v ČR nemáte trvalý pobyt? Je vůbec možné sehnat půjčku na vyšší obnos peněz, bez toho aniž byste museli zastavovat svoji nemovitost? Pokud patříte mezi cizince, který se v ČR rozhodne pro to, vzít si bankovní či nebankovní půjčku, je vcelku dosti možné, že vám instituce vyhoví a to pouze na základě toho, když instituci doložíte potvrzení o zaměstnání či doklad o výši vašeho příjmu. U půjčky pro cizince musíte ovšem počítat i s nepřiměřeně dlouhou čekací lhůtou na vyřízení, což většinu potencionálních klientů odradí již v samotném počátku. V případě, kdy ovšem veškeré strasti cizince, který si v ČR žádá, o úvěr překonáte, můžete se kochat vypůjčenou sumou peněz v několika málo dnech. V opačném případě, se budete muset obrátit na jinou instituci, kterých je ovšem na finančním trhu velmi málo.

Ručení nemovitostí či ručitelem

Bankovní i nebankovní instituce velmi rádi nevidí půjčky pro cizince. Jednoduše jim půjčky z nějakého vyššího důvodu nechtějí poskytovat a tak se snaží o to, aby cesta za vysněnou půjčkou pro někoho, jenž zde nemá trvalý pobyt, nebyla tak jednoduchá. Pokud si klient z ciziny požádá v ČR o úvěr, který bude v řádech tisíců, s největší pravděpodobností po několika strastiplných administrativních úkonech uspěje. V opačném případě, tedy tehdy bude-li požadovat půjčit kulatější částku peněz, může se setkat s potížemi. Málokdy se stává, že by takovémuto klientovi stačilo pouze potvrzení o zaměstnání či potvrzení o výši měsíčního příjmu. V těchto případech totiž jak bankovní tak i nebankovní instituce po svých klientech žádají ručení. A to ručení buď třetí osobou, tedy ručitele anebo naopak zástavou nemovitosti. Ať tak či onak, velmi často tito klienti u instituce nepochodí. Jak je tedy z předchozích řádků jasné, půjčky pro cizince ano, ale pouze například krátkodobějšího charakteru či nižších částek. V opačném případě, tedy v případě kdy se jedná například o vyšší částky či o půjčky pro cizince s přechodným pobytem, banky nebývají tak benevolentní a s největší pravděpodobností bude potřeba za své závazky ručit buď majetkem či ručitelem. Ovšem nevěste hlavu, i tyto případy se dají vyřešit. Kupříkladu solidní nebankovní institucí, která bývá mnohem benevolentnější ke svým zákazníkům, než je tomu v případě bankovního sektoru. Tudíž se pojďme společně podívat na možnosti, které vás dovedou k toužebné půjčce.

Benevolentnost nebankovních institucí

Nebankovní instituce bývají, co se týče půjček pro cizince benevolentnější při jejich schvalování, ovšem i zde je potřeba počítat s určitými pravidly. Půjčky pro cizince bez přechodného pobytu či s přechodným pobytem anebo půjčka pro Slováky bez trvalého pobytu nemusí být neuskutečnitelná. Pravidla, které nebankovní společnosti nastavují, jsou taková, že instituce nastaví určitý finanční strop, přes který se zahraniční klient nesmí dostat. Co to znamená v praxi? Nebankovní instituce velmi často po svých zahraničních klientech nepožadují doklad o Českém občanství ani potvrzení o přechodném pobytu na našem území. Je ovšem od instituce nastaven takzvaný finanční strop, který daný klient ze zahraničí nesmí překročit. Kupříkladu si cizinec chce na našem území zřídit půjčku ve výši 15.000 Kč a finanční strop instituce je právě 15.000 Kč. V tom případě si tedy klient nesmí půjčit více, než je tento finanční strop. Obyvatelům Evropské unie jsou ovšem například zřizovány stropy v daleko vyšších cifrách, někdy dokonce nejsou zřízeny žádné hranice. Na paměti ovšem mějte fakt, že pokud na našem území nemáte trvalý pobyt jakožto cizince, mnohem hůře budete shánět instituci, která vám peníze půjčí. Lépe se totiž vždy nahlíží na cizince, kteří mají alespoň trvalý pobyt v ČR. Ani přesto ovšem půjčka pro cizince bez trvalého pobytu není naprostým tabu. Pro cizince jsou stále otevřeny dveře ke krátkodobým finančním půjčkám či rychlým půjčkám, o které může klient zažádat například pomocí SMS zprávy či internetových stránek.

Vyšší půjčka = ručení nemovitostí

Někomu možná přijde směšný fakt, proč by si cizinec pobývající na našem území žádal o půjčku v řádech milionů. Ovšem opak je pravdou. Cizinci na našem území velmi často žádají o půjčky například pro start jejich podnikání či stavbu rodinného domu. Ani tyto situace nejsou nijak zvláštní. V těchto případech ovšem musí cizinec bez okolků ručit nemovitostí. Pokud si chce klient z ciziny požádat o půjčku, která bude mít milionové cifry, musí mít k dispozici nemovitost, kterou bude moci ručit. V opačném případě se s danou půjčkou může rozloučit, nepochodí totiž u žádné instituce.

Nezbytné formality pro cizince s přechodným i trvalým pobytem

Cizinci, kteří mají na našem území přechodný či trvalý pobyt ovšem musí počítat i s celou řadou formalit, které jsou ke zřízení půjčky nezbytné. O co se tedy jedná? Kromě základních informací o dané osobě, které jsou samozřejmostí, je třeba si také připravit potvrzení o trvalém či přechodném pobytu na našem území, bude muset doložit cestovní pas, v některých případech dokonce instituce požadují i kopii o udělení víza. Cizinci, kteří na našem území pracují, navíc dokládají nezbytné potvrzení o výši příjmu a o zaměstnání, pokud cizinec patří mezi podnikatele na našem území, je třeba tento fakt doložit povolením o provozování této činnosti. V případě, kdy cizinec pracuje pro zahraniční firmu, musí doložit přeloženou pracovní smlouvu od zaměstnavatele. Při splnění těchto nezbytných formalit, by již nic významného nemělo bránit v udělení dané půjčky.

Kdy může cizinec počítat se zamítnutím půjčky?

Stejně tak, jako je tomu u občanů České republiky, je tomu tak i u cizinců. Pokud se cizinec dostatečně dobře na jednání s danou institucí nepřipraví, může se s danou finanční injekcí takzvaně rozloučit. Co mám na mysli? Hovořím zde především o tom, má-li daný žadatel o půjčku záznam v registru dlužníků, nemá na našem území ani v zahraničí stálý pracovní poměr anebo nemá-li povolení k přechodnému či trvalému pobytu. V těchto případech postupuje bankovní i nebankovní sektor naprosto stejným způsobem jako je tomu u tuzemských klientů. Stát se ovšem může to, že cizinec narazí na nebankovní instituci, kterou záznamy v registrech dlužníků nezajímají. V tom případě, ovšem splní-li ostatní nezbytné formality, mu bude půjčka zřízena. Dále je potřeba vzít na vědomí i fakt, že pokud klient bude žádat o vyšší obnos peněz a nebude mít v záloze třetí osobu, tedy ručitele, bude mu žádost opět zamítnuta.

Kolik si cizinec může půjčit?

Klient, který bude žádat o půjčku, která bude v rozmezí 1.000 Kč až 5.000 Kč, tak ta mu bude nejspíše vždy bez větších problémů poskytnuta. O takovouto půjčku může zažádat on-line, pomocí SMS zprávy či telefonického rozhovoru. U těchto půjček velmi často není potřeba ani cestovního pasu, povolení k pobytu ani žádných ručitelů. Pokud si cizinec bude chtít půjčit částku do 20.000 Kč, musí klient počítat s tím, že instituce po něm bude chtít povolení k pobytu přechodnému či trvalému. V opačném případě mu bude půjčka zamítnuta. Pokud si klient bude žádat o půjčku, která bude v rozmezí od 15.000 do 75.000 Kč, bude se muset obrnit trpělivostí, u těchto půjček totiž bude potřeba splnit celou řadu nezbytných formalit. Ovšem ani zde neztrácejte hlavu, možnost získání takovéto půjčky i přesto existuje.

admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *