0

Dlouhodobá půjčka bez doložení příjmu – Je možná?

Dostat se do finančních potíží může každý. Řešením pak může být půjčka bez doložení příjmu. Dokládání příjmu je při poskytování úvěru běžnou praxí. Dáno je to tím, že se poskytovatel tímto způsobem chrání, neboť chce potvrzení, že budete moci pravidelně splácet. A samozřejmě jste tímto krokem do značné míry chráněni i vy sami, neboť víte, že disponujete pravidelným příjmem, který vám pomůže v budoucnu půjčku spolehlivě zaplatit.

Jako příjem se může počítat nejen klasická mzda v zaměstnání, ale i prostředky z podnikání, či dokonce starobní důchod. Akceptován může být některými institucemi rovněž i příspěvek pobíraný při mateřské dovolené. Jinak se půjčky bez doložení příjmů od klasických úvěrů v zásadě neliší. Nepotřebujete žádnou zástavu, obvykle jsou bez potřeby ručitele a ve většině případů se navíc poskytují jako neúčelové, tedy nemusíte uvádět, na co chcete peníze použít.

Kde a jak se dokládá příjem

Typicky se příjem dokládá zejména u úvěrů při poskytování větších částek při delší době splatnosti. Zejména se jedná o půjčky na bydlení. Většinou bývá nutné pravidelný příjem doložit výpisem z účtu nebo výplatními páskami. Jako doklad může posloužit i potvrzení od zaměstnavatele, smlouva na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou a u podnikatelů také daňové přiznání.
Vzhledem k tomu, že se navíc svět ve velké míře digitalizuje a je trendem snižovat nadbytečnou administrativní zátěž, vystačí si někteří poskytovatelé dnes už pouze se souhlasem k nahlédnutí do žadatelova bankovnictví.

Proč si vzít půjčku bez doložení příjmů?

Problém tkví hlavně v tom, že dokud máte pravidelný příjem, půjčku potřebovat jednoduše nemusíte. Teprve když stabilní zdroj financí náhle „vypadne“, může být pro řadu lidí problém začít financovat i běžný chod domácnosti. Častou komplikací v domácím rozpočtu jsou pak hlavně různé nenadálé výdaje či větší investice. Řada domácností dnes jednoduše nemá dostačující rezervu. Možnost půjčit si peníze například v rodině často není, mnohým žadatelům v tom brání i stud. Půjčka tak může být řešením, jak tyto potíže překlenout.

Co je dlouhodobá půjčka

Úvěry je možné rozlišovat i na základě doby splatnosti. Půjčky lze velmi zjednodušeně rozdělit na:

  • krátkodobé
  • střednědobé
  • dlouhodobé

Krátkodobé úvěry se někdy nazývají i mikroúvěry. Typické jsou kromě krátké doby splatnosti, která vyplývá už z jejich názvu, rovněž možností si půjčit nižší sumu v řádech desítek tisíc, maximum bývá cca 20 000 Kč, v některých případech 30 000 Kč.

Tyto tzv. rychlé půjčky jsou krátkodobého charakteru a spotřebitelé je splácejí nejdéle většinou 30 dnů. Typicky právě ony nevyžadují dokládání příjmu. U střednědobých úvěrů se může splatnost prodloužit až na 5 let. Společně s tím vzrůstá i suma, kterou si má možnost žadatel vypůjčit, jde vesměs o vyšší desítky tisíc korun. Obvyklé je jejich využití za účelem pořízení běžného spotřebitelského zboží, například vybavení domácnosti.

Dlouhodobé půjčky jsou naproti tomu finančními závazky na několik let, v případě hypoték pak dokonce až na několik desítek let. Zejména na bydlení si můžete půjčit i vyšší částky v řádech několika milionů korun. Kromě hypoték sem ale patří i osobní nebo studentské úvěry. V Česku už existují dokonce i dlouhodobé půjčky právě bez doložení příjmu.

Kde a za jakých podmínek si nejlépe půjčite

Půjčky lze obecně rozdělit na bankovní a nebankovní. Liší se od sebe především podmínkami pro poskytnutí. Ovšem pozor, všichni poskytovatelé už dnes jsou povinni prověřovat schopnost klienta závazek splácet. Tím se snižuje riziko vpádu mnoha občanů do dluhové pasti. A současně se tím odstranily zcela neseriózní subjekty využívající tíživé existenční situace zájemců o půjčku.

Bankovní půjčky

Bankovní půjčky jsou poskytovány výlučně bankami. Každá z nich v současnosti musí být držitelem požadované licence od České národní banky. Obecně jsou podmínky pro půjčování v bankách více striktní. Častěji se setkáte s nutností doložit příjem nebo poskytnout další záruku, například ve formě zástavy nemovitosti. Obvykle si ale na toto konto půjčíte vyšší sumu.

V Česku už ale působí i banky, které jsou ochotny zájemcům poskytnout půjčku bez doložení příjmu, a to i tu dlouhodobou. Typickým problémem bankovních poskytovatelů bývala v dobách minulých i nadměrná byrokracie. Stále více se však množství administrativních překážek, které jsou klientům kladeny na jejich cestě za získáním peněz, momentálně snižuje. U některých bank už stačí i požádat o úvěr přes internetové bankovnictví nebo mobilní aplikaci a vše vyřídit do 10 minut.

Nebankovní půjčky

Nebankovní půjčky poskytují jakékoli jiné instituce než banky. Ovšem pozor, v dnešní době už nejsou podmínky zcela rozvolněné. Také nebankovní poskytovatelé musejí pro svoje fungování na trhu mít licenci od ČNB pro poskytování spotřebitelských úvěrů.

Nebankovní půjčky vždy nabízely výhodu hlavně v celkově nižší administrativní zátěži. Aktuálně již naprostá většina poskytovatelů působí primárně online. K tomu, abyste si o půjčku mohli požádat, tak potřebujete pouze internet. Chodit na pobočku nemusíte. U nebankovních půjček navíc existuje vysoká šance, že většina klientů se dočká jejich úspěšného schválení. Neznamená to ale, pozor, že půjčku dostane automaticky naprosto každý žadatel. Bonita se prověřuje i v tomto případě a poskytovatelé běžně nahlížejí registru dlužníků.

Naopak k nevýhodám se u těchto poskytovatelů řadí typicky vyšší úroky. Půjčka nebankovní je dražší než úvěr u banky, a to právě kvůli menším nárokům na zcela spolehlivou aktuální bonitní situaci i finanční historii klienta.

Které aspekty jsou u půjček stěžejní

Především by si měl být žadatel vědom toho, že poskytnutí úvěru je služba, kterou banka i nebankovní společnost realizuje s cílem na ní vydělat. Spotřebitel by si tedy měl být dobře vědom toho, kolik za půjčku zaplatí a proč. Nikdy totiž samozřejmě nesplatíte pouze sumu, kterou jste si reálně půjčili. Vždy musíte počítat s výdaji navíc. S těmi je nutné seznámit se předem.

Představu byste tak měli mít nejen o výši úroku, ale i o tzv. RPSN. Hodnota RPSN je objektivním ukazatelem umožňujícím náhled na půjčku a její celkovou nákladovost. V RPSN se kromě výpůjční úrokové sazby a struktury splátek jistiny a úroků zohlední také typicky nejrůznější poplatky.

Právě proto je dokonce zákonem stanovena povinnost uvádět RPSN pro všechny subjekty, které nabízejí nebo poskytují spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Jak při půjčování nenaletět

Zejména u dlouhodobých půjček je nutné si závazek zodpovědně rozmyslet, neboť půjčka s vámi bude i několik let. Víte-li na co plánujete půjčku využít, zvažte účelový úvěr. Zpravidla totiž nabídne výhodnější podmínky i nižší úrok. Účelovou půjčku je možné čerpat například na rekonstrukci bydlení nebo nákup nového automobilu.

Značné riziko rovněž tkví u půjčování si soukromými osobami. Nutné je si daného poskytovatele prověřit. Jeho podnikatelská historie by měla být zcela transparentní a v optimálním případě i doložená pozitivními referencemi spokojených klientů. Vždy si důsledně prostudujte smlouvu i obchodní podmínky. Vyhněte se podepisování pod tlakem poskytovatele, v časové tísni, případně ve stresu z osobních problémů.

Jak půjčku úspěšně zaplatit

Půjčku si, pozor, berte pouze na skutečně potřebné věci. Zásadní chybou je půjčovat si na nejrůznější rozmary a požitky a na to, bez čeho byste se jednoduše dokázali obejít, typicky například na nákladnou dovolenou.

Rovněž je zapotřebí si uvědomit, jak jsou nastaveny termíny pro splatnost a dodržovat je. Pokud splácet momentálně nemůžete, zpravidla nebývá problém požádat si o odklad splátky a o celkové prodloužení splatnosti. Odklad splátek ovšem opět nemusí být zdarma. Optimální je, pokud jste na tento scénář připraveni už ve fázi, kdy si půjčku sjednáváte a máte o nákladech opravdu důkladný přehled. Pomůže vám to zvládnout i nepředvídatelné životní situace v podobě nenadálých výdajů, které „ukrojí“ z rodinného rozpočtu víc, než jste plánovali, znemožní vám tak včas splátku poslat.

admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *